Projekční činnost

Tým našich spolupracovníků vám poradí, jak postupovat před zahájením stavby a podle potřeby zajistí, co bude třeba pro zdárný průběh realizace vaší stavby a to od projektové studie (návrhu) až po zpracování realizačního projektu. Pomůže se vám orientovat na úřadech při vyřízení veškerých nutných formalit pro vydání stavebního povolení až po zápis do katastru po kolaudaci stavby. Poradí vám rovněž, které stavební materiály jsou pro vaši stavbu nejvhodnější.

Projektování staveb

V rámci zpracování projektové dokumentace staveb vám zajistíme:

  • Projektovou přípravu pro územní a stavební řízení
  • Projekt pro stavební povolení
  • Projekt pro provádění stavby
  • Autorský dozor staveb
  • Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení dokončených staveb
  • Zaměření skutečného provedení staveb
  • Vklad do katastru nemovitostí
Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska