Revizní činnost

  • Provádíme montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení do i nad 1000 V (do 35kV) v objektech třídy A a B
  • Provádíme revize zdvihacích, plynových a tlakových zařízení
  • Provádíme revize a prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů a hal
  • Realizujeme montáže a opravy hromosvodů v objektech třídy A a B
  • Zajišťujeme inspekce a prohlídky zdvihacích, plynových a tlakových zařízení
  • Zajišťujeme školení obsluh VTZ
  • Vypracováváme MPBP na VTZ
  • Zajišťujeme odstraňování závad z revizí VTZ

Revize elektrických zařízení

Provádíme revize elektrických zařízení včetně ochrany před bleskem v budovách, průmyslových halách a na výrobních provozech včetně revizí pracovních strojů a elektrických spotřebičů. Nabízíme ž nadstandardní službu v oblasti komplexní péče o elektrická zařízení (určování vnějších vlivů, vypracovávání MPBP, poradenskou službu atd.). Naši revizní technici jsou dlouholetí odborníci a pracují s nejnovější měřicí technikou. Při revizi poskytujeme také opravy drobných závad z revizí.

Revize vyhrazených zařízení tlakových

Provádíme revize a zkoušky tlakových nádob stabilních bez omezení a parních kotlů III. a IV. kategorie.

Revize vyhrazených zařízení zdvihacích

Provádíme revize a revizní zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení v rozsahu zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg a mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové jeřáby o nosnosti nad 5000 kg. Nabízíme rovněž nadstandardní službu v oblasti komplexní péče o zdvihací zařízení (vypracovávání systémů bezpečné práce, poradenskou službu atd.). Při revizi odstraňujeme také drobné závady z revizí.

Revize ocelových konstrukcí

Provádíme podrobné a periodické prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů a hal v průmyslových komplexech.

Revize + komplexní péče o VTZ

Zajišťujeme revize vyhrazených technických zařízení (VTZ) včetně široké nabídky nadstandardních služeb v oblasti péče o VTZ (EZ, ZZ, PZ a TNS) tak, aby zákazníkovi nehrozily sankce dle zákona č.251/2005 Sb. Nejčastější požadavky jsou identifikace VTZ včetně vytvoření databáze VTZ s přiřazením lhůt revizí, inspekcí či zkoušek, zpracování vnějších vlivů, hlídání termínů revizí a termínů odstraňování závad zjištěných při revizích včetně on-line elektronické databáze závad, vedení provozních knih, školení obsluh VTZ apod.

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska