Demoliční práce

  • Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace demolic včetně zpracování potřebné legislativy spojené s vydáním demoličního výměru a dalších nutných kroků spojených s odstraněním stavby
  • Zajišťujeme zpracování technologických postupů při demoličních pracích
  • Zajišťujeme realizace demolic staveb včetně sanace a zatravnění terénu a uložení veškerých materiálů na skládky podle zákona o odpadech
Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska