Dopravní stavby

Realizujeme dopravní stavby v rámci infrastruktury měst, obcí, průmyslových areálů. Mezi portfolio dopravních staveb patří:

Komunikace

  • Realizujeme stavby komunikací včetně položení finální vrstvy z asfaltobetonu

Zpevněné plochy

  • Realizujeme stavby zpevněných ploch ze všech druhů povrchů, jako jsou zámkové dlažby, žuly a další

Nástupiště

  • Realizujeme stavby nádražních (železničních) nástupišť včetně jejich zastřešení
  • Realizujeme stavby zastávek a nástupišť

Opěrné a protihlukové stěny

  • Realizujeme stavby opěrných zdí z železobetonu, gabionové stěny, sanace svahů
  • Realizujeme stavby protihlukových stěn ze všech typů výplní kolem veškerých druhů komunikací a tratí

Přejezdy

  • Provádíme rekonstrukce železničních přejezdů

Mostky, propustky

  • Zajišťujeme stavby, sanace a rekonstrukce mostků a propustků
Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska