Vodohospodářské stavby

Zajišťujeme realizace veškerých vodohospodářských staveb týmem našich odborníků. Vyřídíme veškeré potřebné uzávěry komunikací a výluky s minimálními dopady pro okolí stavby.

Kanalizace

  • Realizujeme výstavbu kanalizačních sítí a sběračů

Produktovody, liniové stavby

Zajišťujeme realizace staveb:

  • Produktovodů – parovodů, horkovodů, teplovodů
  • Betonových kolektorů
  • Vodovodů a energetických sítí

Izolace trubních vedení

  • Provádíme tepelné izolace potrubí ze všech dostupných materiálů a technologií
Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska